Michael Cox advocaat

Mr. Michael Cox is advocaat bij de balie te Antwerpen.

Kantooradres
LANGE, VERSTRAETE & CLIJMANS Advocaten
Schermersstraat 30
2000 Antwerpen
T (+32) (0)3 203 43 12 rechtstreeks
T (+32) (0)3 203 43 90 algemeen secretariaat kantoor Clijmans
F (+32) (0)3 225 05 30
E michael.cox@advocaat.be
Paleisbus 8

BTW-nummer
BE0502695273
Ondernemingsnummer
0502.695.273

Rekeningen
Kantoorrekening: BE16 0016 8990 2674
Derdenrekening : BE79 0016 8988 8833
BIC van beide rekeningen: GEBA BE BB

Talen

 • Nederlands
 • Français
 • English
 • Deutsch

Recht

 • verzekeringen
 • medisch recht
 • ongevallen en verkeersrecht
 • aansprakelijkheid (burgerlijk, strafrechtelijk en overheidsaansprakelijkheid)
 • overeenkomsten / contracten
 • bouw / aanneming
 • ICT en intellectuele eigendom (ook free software, open source, FOSS, ...)
 • administratief recht en publiekrecht, overheid, ambtenarenrecht, overheidsopdrachten, welzijn, ruimtelijke ordening, milieurecht ...
 • Europees recht, WTO (trade in goods), concurrentie, anti-dumping (master complémentaire en droit européen aan de ULB)
 • vervoer, haven- en zeerecht, CMR
 • handelsrecht, vennootschappen, bvba, nv, tijdelijke handelsvennootschappen, consumentenrecht, consumentenbescherming
 • strafrecht
 • vreemdelingenrecht, asiel en migratie, expats
 • tweedelijnsbijstand, pro deo (pro bono), rechtsbijstand
 • ...