GD&A

Opgelet!×
Mr. Michael Cox maakt vanaf 01/04/2018 deel uit van GD&A advocaten. Gelieve via deze weg contact op te nemen en uw contactgegevens aan te passen.

Visie op een modern, performant, service-gericht advocatenkantoor

Wij komen op voor bedrijven, particulieren en overheden die nood hebben aan advies in het complexe recht van onze huidige maatschappij. Wij treden (pro)actief op indien uw rechten bedreigd zijn.

Wij luisteren naar onze klanten en geven dan advies, trachten procedures te vermijden indien dit opportuun is of we voeren ze indien dit nodig is. Dit alles doen wij met ervaring, sereniteit en juridische competentie.

Onze visie is om enkel een procedure te voeren indien deze in uw voordeel is. Procedures kunnen immers kostelijk zijn en ze mogen niet het enige zaligmakende middel zijn om uw recht te behalen. Wij hebben ervaring in het onderhandelen en bekomen van minnelijke regelingen.

Vaak echter is een gerechtelijke procedure de enige manier om uw rechten te doen naleven. Ook dit behoort tot onze dagelijkse praktijk.

Ons kantoor is zich ten zeerste bewust van het veranderend juridisch landschap en de technologische vooruitgang, die maakt dat simpele juridische handelingen nu, en straks steeds meer, door computerprogramma's waargenomen kunnen worden. Wij blijven dan ook permanent schaven aan het verlenen van maximale toegevoegde waarde, ten dienste van onze klanten. Dit door permanent in te zetten op een performante computerinfrastructuur, bijscholing en het gebruiken van de juiste juridische documentatie. Ons doorgedreven kennisbeleid houdt in dat wij jaarlijks meer dan 20% van onze winst aan juridische vorming, opleidingen en documentatiemateriaal besteden om onze klanten elke dag, zowel met routinezaken, als met juridische spitstechnologie van dienst te kunnen zijn. Wij halen onze neus niet op voor kleine zaken. Indien het probleem voor u belangrijk genoeg is om een advocaat/jurist voor te raadplegen, zullen wij er de grootste zorgen aan besteden.

Voor elk dossier zullen wij vanaf de opstart van het dossier tot het beëindigen ervan steeds te peilen naar uw verwachtingen en wensen en zullen wij bij elke vooruitgang in het dossier en op regelmatige tijdstippen, u op de hoogte houden van de stand van zaken.

Mr. Michael Cox heeft een deel van zijn loopbaan doorlopen bij een advocatenkantoor gespecialiseerd in het verzekeringsrecht. Hij heeft dus ruime ervaring met procedures waar verzekeringsmaatschappijen in betrokken zijn. Of ze nu aan uw kant staan of niet, wij weten daar wel raad mee. Verschillende cliënten en verzekeraars doen - in geval van een geschil in visie over de behandeling van een dossier - reeds beroep op onze expertise voor een objectiviteitsadvies in de zin van art. 157 van de wet betreffende de verzekeringen (voorheen art. 93 Wet op de Landverzekeringsovereenkomst).