Vakgebieden

Het juristenkantoor behandelt voornamelijk zaken in de volgende domeinen van het recht:

 • Economisch en burgerlijk recht, voornamelijk inzake vastgoed, vennootschappen en verzekeringen

  • vastgoedrecht: architecten, bouwpromotie, aanneming, 10-jarige aansprakelijkheid, appartementsrecht (mede-eigendom en VME's), aankoop van gronden en vastgoed, bouwverzekeringen
  • met inbegrip van het administratief recht, grondgebonden bestuursrecht, omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, milieurecht), overheidsopdrachten, PPS (DB, DBFM, DBFMO) … verbonden aan bovenstaande
  • vennootschapsrecht en ondernemingen
  • opstellen en nazicht van overeenkomsten / contracten
  • ondernemingsrecht / economisch recht
  • consumentenrecht en consumentenbescherming
  • verzekeringsrecht
 • Schade, advies inzake:

  • aansprakelijkheid (burgerlijk, strafrechtelijk en overheidsaansprakelijkheid)
  • ongevallen
  • lichamelijke schade
 • Varia

  • onderhandelen en begeleiding bij arbitrage, bemiddeling en alle vormen alternatieve geschillenbeslechting