Vastgoedjurist

Vastgoedjurist met ervaring in omgevingsrecht, vennootschappen en verzekeringen

Wij zijn jurist en geen advocaat. Wij hebben 15 jaar ervaring in vastgoedrecht (waarvan bijna 8 jaar als advocaat).

We hanteren een persoonlijke en oplossingsgerichte aanpak en staan klaar voor bedrijven en voor particulieren.

Daarom streven wij ernaar om praktische, bruikbare én begrijpbare adviezen te geven, zonder u te verdrinken in vakjargon. Indien gewenst brengen wij een bezoek aan uw bedrijf om een nauwe en persoonlijke samenwerking af te spreken.

Waar? Bel nu!

Voor particulieren...

Veel mensen kopen, bouwen of verbouwen meestal maar één keer een woning. Je wilt dat jouw droomhuis perfect is en dat de werken binnen het budget blijven. Je gaat hierbij vaak zware financiële engagementen aan en kunt de juridische impact ervan moeilijk beoordelen. Waar zitten eventuele valkuilen in uw contracten en/of offertes?

Kom gerust even langs voor een juridisch nazicht of Legal Scan, voor u de koop sluit of de contracten met aannemers en architecten afsluit en vermijd problemen en oplopende kosten. Vermijd dat uw bouwkost uit de pan swingt door meerwerken en dek risico's zoveel als mogelijk af, door goede afspraken te maken. Wij doen dit steeds met het volste begrip voor eventuele budgettaire beperkingen (iedereen die (ver)bouwt botst op zijn limieten, hierover kunnen wij zeker vooraf afspraken maken).

Als specialist omgevingsrecht kunnen wij nagaan of er gebouwd is conform de vergunning en indien dit niet het geval is, kunnen wij u helpen met ofwel een regularisatie, ofwel met een eventuele ontbinding van de koop of een schadeherstel of -vergoeding.

De praktijk leert echter dat wij meestal pas geraadpleegd worden als het misloopt, wanneer een belangrijk deel van de kosten vaak niet langer vermijdbaar is. Ook dan helpen we u de juiste stappen te zetten, zodat de schade niet verder escaleert.

 

... en voor professionals

Projectontwikkelaars, architecten en aannemers die betrokken zijn bij grote projecten hebben vaak nood aan een uitgebreide begeleiding omdat het wetgevend kluwen bijzonder groot is. Zelfs gemeenten doen beroep op onze gespecialiseerde kennis inzake omgevingsrecht (voorheen: ruimtelijke ordening en/of milieurecht) omdat zelfs gespecialiseerde ambtenaren door herhaalde wetswijzigingen soms door het bos de bomen niet meer zien of omdat ze in cruciale dossiers indekking door een externe specialist willen.

Er zijn ook grote besparingen te realiseren of risico's in te dekken door een project juridisch op een bepaalde manier te structureren. Wij kunnen juridisch advies geven over de keuze tussen een SPV (bv. een BV of NV) en een tijdelijke maatschap. Wij hebben ook ervaring met de vennootschapsrechtelijke en financiële aspecten (financiering, instap door of verkoop aan institutionele beleggers, ...). Gaande van instap in het kapitaal, over achtergestelde leningen, tot ingewikkeldere financieringsvormen zoals de zgn. mezzaninefinanciering. Als het over veel geld gaat, wilt u dat er goede afspraken gemaakt worden en dat ze helder op papier staan.

Aan professionele actoren in het bouwproces kunnen wij tevens een abonnementsformule of Business Pack aanbieden voor een full service begeleiding bij hun vastgoedprojecten. Heeft u liever enkel op cruciale momenten een juridische sparring partner, dan maken wij met u een afspraak op maat. Wij hebben ervaring met zowel startende als zeer ervaren ontwikkelaars en kannen de branche zeer goed. Wij helpen professionele bouwactoren bijvoorbeeld met de corporate housekeeping van hun vennootschappen. Zo kunt u focussen op de business en laat u het papierwerk aan ons over. Ieder zijn specialiteit.

Projectontwikkelaars, architecten en aannemers geven wij omgevingsrechtelijk advies, alsook adviezen over specifieke technische regelgeving zoals milieu- en energiewetgeving of brandveiligheid, en wij begeleiden hen bij het risicobeheer omtrent hun 10-jarige aansprakelijkheid en andere aansprakelijkheidsregimes (zoals bv. verborgen gebreken en productaansprakelijkheid).

 

In onderhandeling en procedure

Ook procedures in stedenbouw en ruimtelijke ordening begeleiden wij met kunde en jarenlange ervaring. Het onderhandelen zit ons van jongs af aan in het bloed en wij volgend de professionele literatuur hierover sinds jaar en dag op, zodat wij naast praktijkervaring ook over de theoretische onderbouw beschikken (en dat gaat veel verder dan Fisher & Uri's "Getting to yes").

Met andere woorden: MC LAW BV vastgoedjuristen is gespecialiseerd in het bouw- en vastgoedrecht en heeft 15 jaar ervaring in begeleiding van particulieren, architecten en projectontwikkelaars in het bouwproces. Het kantoor is gelegen te Hasselt en ons werkdomein strekt zich uit over heel Vlaanderen en Brussel.

Talen 3

  • Nederlands
  • Frans (Français)
  • Engels (English)